ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η PANAYIOTOPOULOS & PARTNERS με την πολυετή εμπειρία τους αναλαμβάνουν την εκπόνηση, ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης στην επιχείρησή σας.

Στα πλαίσια της δουλειάς μας συμπεριλαμβάνεται η εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης στην εφαρμογή του Συστήματος που θα επιλέξετε και η προετοιμασία για πιστοποίηση από Διαπιστευμένο Φορέα ώστε να αποκτήσετε την πολυπόθητη Πιστοποίηση.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η PANAYIOTOPOULOS & PARTNERS στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Επιδότησης αφορά την Σύνταξη-Υποβολή Επενδυτικού Σχεδίου και την Παρακολούθηση μέχρι την Έγκριση καθώς και τη Διοίκηση Έργου για την ομαλή υλοποίησή τους.

Η PANAYIOTOPOULOS & PARTNERS παρέχει επίσης στους πελάτες της, μια σειρά από υπηρεσίες που σκοπό έχουν την Ανάπτυξη των υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι υπηρεσίες αυτές είναι επί σειρά ετών δοκιμασμένες για την αποτελεσματικότητά τους και οδηγούν σε βελτιστοποίηση της λειτουργίας, διεύρυνση του πελατολογίου, εξοικονόμηση πόρων και οικονομική ευμάρεια την επιχείρηση.

 

PRIVATE CONSULTING
Επειδή η κάθε επιχείρηση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και εξειδικευμένες ανάγκες, η STIRIXIS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ανέπτυξαν την υπηρεσία PRIVATE CONSULTING ακριβώς για την εξυπηρέτηση ειδικών απαιτήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας περιγράφοντας την ανάγκη σας και είναι σίγουρο πως μπορούμε να βρούμε τρόπο να την καλύψουμε.

 

 Ελάτε να συζητήσουμε σε μια συνάντηση τις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησής σας...
 Χρησιμοποιώντας υψηλή τεχνολογία, λογισμικό και εξειδικευμένους επιστήμονες είμαστε σε θέση να σας βοηθήσουμε να κάνετε άλμα ανάπτυξης και να βελτιώσετε την ανταγωνιστικότητά σας.
 Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε απορία ή ερώτηση που έχετε. Είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να επιλύσουμε κάθε επιχειρησιακό σας θέμα...